obvestilo


Ni novih obvestil.

Zasebna ginekološka ambulanta


Sonja Levak Hozjan, dr. med., spec. gin. in porod.

Vodnikova 1
3320 Velenje

tel.: 03 897 29 30

www.ginekologija-levak.si


Zdravstveno osebje


V naši ginekološki ambulanti vam je na voljo strokovno visoko usposobljena in usklajena zdravstvena ekipa: Redno zaposlene so:

Ginekologinja:

Sonja Levak Hozjan, dr. med., spec. gin. in porod., je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični izpit je opravila v Ljubljani, Kasneje se je strokovno usposabljala na Women's Hospital v Winnipegu, Kanada, in na drugih tujih (Royal College in Imperial College, London) in domačih institucijah. Aktivno je sodelovala na svetovnih in domačih ginekoloških strokovnih srečanjih. Ima licenco za ginekologijo in porodništvo Zdravniške zbornice Slovenije in licenco Fetal Medicine Foundation za merjenje nuhalne svetline.

Diplomirana medicinska sestra

Špelica Majer, dipl. med. sestra, je dilpomirala na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru. Po diplomi je bila najprej zaposlena v Bolnišnici Celje in nato v naši ginekološki ambulanti. Strokovno se stalno izpopolnjuje - tako na področju ginekologije in porodništva, kot tudi iz urgentne medicine. Ima opravljen strokovni izpit in licenco za diplomirane medicinske sestre pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Diplomirana babica

Katja Hrustel Lampreht, dipl. babica, je diplomirala na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od pripravništva naprej in po opravljeni diplomi je kot dipl. babica redno zaposlena v naši ginekološki ambulanti. Ob stalnem strokovnem izpopojnjevanju s svojim znanjem odlično dopolnjuje naš team. Ima opravljen strokovni izpit in veljavno licenco za diplomirane babice.